Altinget Fødevarer

CO2-udledning ved fødevarer

Generelt er det kompliceret at beregne fødevarers CO2-aftryk, da der er mange faktorer, som spiller ind. I forhold til din virksomheds CO2-beregning, kan det være ekstra svært, da der indgår mange varenumre, som ofte skifter.

Hvis din virksomheds menukort og udbud skifter ofte, bliver det endnu vanskeligere.

Der findes i øjeblikket ikke en skudsikker løsning i forhold til beregning af fødevarers CO2-aftryk, men hjælpen er på vej.

Niras har beregnet emissionsfaktorer, som er indarbejdet i Klimakompasset på Virksomhedsguiden.

Regeringen har afsat midler til at forbedre disse, så de kan verificeres af Energistyrelsen. Senest har CONCITO udarbejdet en klimadatabase, som fx bruges hos en grossist som BC Catering og Meyers.


Læs mere i GREETSTHEFOOD her