Download (2)

Danmark har fået et statskontrolleret mærke for mere skånsomt fiskeri

Danmark har fået et nyt, statskontrolleret mærke, der viser vej til fisk af høj kvalitet og som lever op til en række miljøkrav.

Ved at vælge fisk med mærket NaturSkånsom vælger vi fisk, som er fanget med fangstmetoder, som skåner den værdifulde natur på havbunden, og derved tager vi ansvar for en havbund fuld af liv.

Fisk, der er fanget vildt med respekt for naturen af et aktivt kystfiskeri. Det hav, der omgiver os er et komplekst og vigtigt økosystem, vi skal beskytte.

Derfor er naturskånsomt fiskeri vigtigt og derfor er det nye mærke NaturSkånsom vigtigt.

Læs mere her...