1571841338080

Tænketanken ONE\THIRD

I 2019 blev Tænketank om Forebyggelse af Madspild og Fødevaretab – ONE\THIRD etableret.

Tænketanken er etableret som en selvejende institution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med det formål at styrke samarbejde mellem fødevare-kædens værdikædeled, så flest mulige aktører involveres i arbejdet med at forebygge madspild og fødevaretab.

Tænketanken skal bl.a. drive en frivillig aftale med et fælles reduktionsmål for madspild for 2030.

Tænketanken faciliterer projekter, som understøtter erhvervets og civilsamfundets arbejde for at reducere madspild og fødevaretab.

Læs mere i GREETSTHEFOOD her