Altinget Fødevarer

Gode ideer til kommende klimamærke?

Fødevarestyrelsen inviterer virksomheder og interesseorganisationer til at komme med input til kommende klimamærkning af fødevarer.

I påsken præsenterede fødevareminister Rasmus Prehn sine visioner for et kommende klimamærke på fødevarer.

Mærket skal med tiden gøre det lettere for forbrugerne at vælge fødevarer med et lavt klimaaftryk, når de køber ind, og dermed bidrage til at nå regeringens mål om at reducere klimabelastningen med 70 procent inden 2030.

Fødevarestyrelsen sidder for bordenden i den arbejdsgruppe, der skal se på de udfordringer, som følger med det frivillige klimamærke.

Nu inviterer Fødevarestyrelsen interessenter uden for arbejdsgruppen til også at byde ind med perspektiver på det kommende klimamærke.

Fødevarestyrelsen opfordrer interesserede virksomheder og interesseorganisationer til at skrive til klimamaerke@fvst.dk , hvis de gerne vil inddrages i Fødevarestyrelsens kommende arrangementer.