En GREEN RESTAURANT bliver både inden og efter mærkningen løbende kontrolleret for at sikre, at spisestedet lever op til sine forpligtelser og kriterierne.

GREEN RESTAURANT har en række procedure til at sikre overholdelse af kriterier og fremdrift i miljøindsatsen.

  • Ansøgningsprocessen
  • Godkendes af Jury
  • Løbende kontrolbesøg
  • Løbende dokumentation og sikring af overholdelse

Ansøgningsprocessen

For at få tildelt GREEN RESTAURANT skal der indsendes en ansøgning med relevant dokumentation fra den pågældende restaurant, catering eller kantine. Herefter besøger en konsulent spisestedet for at hjælpe og sikre sig at alle kravene er opfyldt og den nødvendige dokumentation findes frem eller udvikles.

Godkendes af Jury

Når alle krav er opfyldt og dokumentationen er på plads, indstilles ansøgningen til godkendelse hos en Jury. Hvis juryen godkender ansøgningen, kan virksomheden herefter tildeles GREEN RESTAURANT.

Konsulentbesøg

Ved det indledende konsulentbesøg udfyldes skemaet i samarbejde med stedet, og der udarbejdes i fællesskab miljøprocedure, mål, affaldsplan, aktiviteter og informationsmateriale, som er målrettet restauranten.

Alle GREEN RESTAURANT spisesteder får kontrolbesøg inden tildeling og får besøg igen cirka efter et år. Herefter besøges virksomheden hvert andet eller tredje år, hvor det sikres, at kravene stadig overholdes, så virksomheden kan bibeholde GREEN RESTAURANT, og der gives råd til, hvordan de kommer videre med miljøarbejdet.

Kontrollen udføres af konsulenter, som har indgående kendskab til ordningen og dens miljøkrav og som ligeledes kan rådgive og spare med de mærkede virksomheder.

Omkostninger til kontrolbesøget afholdes af GREEN RESTAURANT, mens alle udgifter til evt. konsulentbistand, nødvendige investeringer m.v. afholdes af restauranten.

Løbende dokumentation og sikring af overholdelse

Udover de løbende kontrolbesøg skal restauranten hvert år omkring årsskiftet indsende oplysninger om udvalgte kriterier og hvordan stedet løbende forbedre sig. 

Mærkningen kan fratages fra spisestedet, hvis opfyldelsen af kriterierne misligholdes.