Sekretariatet udvikler og udsender løbende materiale, som rådgiver og inspirerer GREEN RESTAURANTs til at gøre endnu mere og holde miljøgryden i gang.

Der gås i dybden med vejledning, cases, beregningseksempler etc. for de enkelte områder, såsom belysning, vand, affald, personaleuddannelse, miljøvenligt mad etc. Det gør det nemmere for spisestederne at komme videre med miljøarbejdet.

Konsulentbesøgene benyttes også til at rådgive spisestedet om nye mulige tiltag, og der henvises til arrangementer eller steder, hvor de kan få yderligere inspiration.