Der findes flere slags mærker, som skal hjælpe dig med at træffe et mere bæredygtigt valg. Det kan dog være svært at finde rundt i. Her får du forklaret nogle af de vigtige mærker.

Fairtrade-Mærket

Fairtrade er ikke et miljømærke, men er en international mærkningsordning som betyder, at bønder og plantagearbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika betales en mere fair pris. Når du køber produkter med Fairtrade-mærket, er du med til at skabe en bedre fremtid for både småbønder og plantagearbejdere. Fairtrade skaber økonomisk, social og grøn bæredygtighed. Bønder skal leve op til en række krav i forhold til social og miljømæssig bæredygtighed for at være med i Fairtrade.

Om Fairtrade Mærket

 Genteknologi (GMO)

GMO er en forkortelse for Genetisk Modificeret Organisme. Genmodificering kaldes også gensplejsning, og betyder, at man ændrer på generne – altså organismens dna.

Produkter genmodificeres typisk for at overføre en positiv egenskab ved én organisme til en anden organisme. Med GMO-afgrøder kan der fremstilles planter og afgrøder, der opfylder helt særlige behov, f.eks. planter der er resistente over for nogle bestemte bakterier, tørke osv.

Godkendelse og mærkning: Der er allerede godkendt mange gensplejsede planter til brug i fødevarer og foder i EU, men GMO'er kan ikke bringes på markedet uden godkendelse.

EU-lovgivningen fastsætter krav til mærkning af fødevarer og foderstoffer med genetisk modificerede organismer, GMO'er. Alle produkter, der enten består af, indeholder eller er fremstillet af GMO'er, skal mærkes.

 

Dyrevelfærd

Dyrevelfærd handler om at dyr, specielt dem som er i menneskers varetægt, ikke bør udsættes for lidelse, når de bruges som mad, arbejdsdyr eller til forskning. Det gælder både i forbindelse med opdræt og ved transport.

Dyreværnsloven: Der findes allerede i dag en lang række regler, der er med til at sikre dyrevelfærden i Danmark og i EU. I Danmark gælder bl.a. dyreværnsloven, som indeholder generelle regler for, hvordan dyr skal behandles.


Frilandsprodukter

Opdræt af frilandsdyr skal sikre, at dyrene som bliver brugt til madvarer bliver behandlet ordentligt.

Et frilandsgartneri er en virksomhed, hvor man dyrker planter på friland – i modsætning til drivhusgartneri. Der er oftest tale om kål, porrer, jordbær, tulipanløg o.l.