Ved større arrangementer som festivaler, koncerter og sportsbegivenheder er der et stort forbrug af engangsservice og emballage, men ofte også større muligheder for at træffe et mere bæredygtigt valg.

Findes arrangementet i et lukkede område med fx entre, er det også lettere for arrangør at lave nogle tiltag, som nedbringer miljøbelastningen per gæst. Det kan være genbrugs- og pantordninger, miljøkrav til udskænknings- og spisesteder og etablere en brugbar og forståelig affaldssortering. 

Roskilde Festival, Tinderboks og andre festivaler har længe arbejdet med bæredygtighed.

Så det bedste du som deltager kan gøre er at følge deres råd og anvisninger på stedet og ikke selv medtage en masse vare, som ikke kan håndteres på stedet.