GREEN RESTAURANT tildeles restauranter, der ønsker at gøre en ekstra indsats for at være bæredygtige og passe på miljøet og kunne dokumentere denne indsats.

Definition er som ved Svanemærkningen; det vil sige at restauranter også omfatter institutionelle køkkener, kantiner, gadekøkkener, cafeer og kæderestauranter, så længe det tydeligt fremgår, hvilken del som er mærket med GREEN RESTAURANT.

Om kriterierne

For at få tildelt GREEN RESTAURANT er det nødvendigt at leve op til en række kriterier, der er listet i nærværende kriteriesæt. 

  • Obligatoriske kriterier som skal opfyldes inden tildelingen
  • Pointkriterier som giver 1 til 5 point, afhængig af kriteriets vægtning.

Alle obligatoriske kriterier og min. 30 % af de relevante pointkriterier skal være opfyldt for at blive mærket med GREEN RESTAURANT.

Hent kriterier og ansøgningsskema i skemaet på siden.

Er du interesseret i at ansøge om GREEN RESTAURANT, kan du kontakte sekretariatet i HORESTA, der vil hjælpe med ansøgningen. Klik her...