Spørgsmålduskalstillesinfisk2021

Guide: Hvad skal du spørge din fisk om?

I løbet af 2020 har en temagruppe under Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri udviklet en guide, ’Spørgsmål du kan stille til din fisk. Indkøbsguide for bæredygtig fisk’ Læs om de 7 parametre.

Formålet med indkøbsguiden er at give et overskueligt og handlingsorienteret overblik for indkøbere og køkkenprofessionelle, som hjælper til at træffe et oplyst valg om, hvilke spørgsmål man kan stille til sin fisk eller fiskeleverandør for at finde ud af, om den er bæredygtig.

De 7 parametre

Når man køber fisk, kan man vælge at lægge fokus på forskellige parametre inden for fiskeriets bæredygtighed og miljøvenlighed, hvilket er blevet stadfæstet mange gange i forbindelse med Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeris møder.

Derfor har temagruppen valgt at opstille spørgsmål og indikatorer inden for følgende overordnede parametre for bæredygtighed i fiskeriet:

  1. Bæredygtige bestande
  2. Påvirkning af livet og levesteder på havbunden
  3. Negativ påvirkning af havpattedyr, fugle og fisk gennem bifangst
  4. Klimapåvirkning 5. Social og kulturel bæredygtighed
  5. Dyrevelfærd
  6. Problematisk kemi

Guiden kan downloades her, og deles med alle interesserede aktører.