Girl Sort Waste

Kun 10 kommuner er klar med ens sortering til tiden

Mens turistbranchen og dens virksomheder ruster sig til en mere ens sortering i hele landet, hvilket bl.a. HORESTA har efterspurgt længe, kniber det med at få kommunerne klar.

En aktindsigt Ingeniøren har søgt hos Miljøstyrelsen viser, at 88 ud af landets 98 kommuner har søgt om dispensation til at udskyde implementeringen af de nye sorteringsregler, som fremgår af affaldsbekendtgørelsen.

Miljøminister Lea Wermelin (S) erkender, at den nye affaldsbekendtgørelse har haft en svær start. Hun udtaler således til Ingeniøren:

"Jeg tror egentlig, at affaldssortering er et godt eksempel på implementering, som er svær. Men betyder det, at vi ikke skal gøre det? Nej. Betyder det, at det hele er gået galt, fordi en række kommuner har haft behov for at få dispensation? Nej. Betyder det, at vi skal give os på vores klima- og miljømål? Nej, dem skal vi stadig nå. Men vi har indgået en meget ambitiøs affaldsaftale, som også er en svær aftale at få til at virke ude i alle 98 kommuner."

Nogle kommuner ikke i gang

6 kommuner er ikke kommet i gang med nogen af fraktionerne og har søgt dispensation for samtlige af de 8 fraktioner, der kan søges om: Mad- og drikkekartoner, madaffald, farligt affald, pap, plast, papir, metal og glas. De sidste to af de 10 fraktioner, restaffald og tekstiler, kan der ikke søges om dispensation for.

Herudover har 32 kommer søgt om dispensation for mindst halvdelen af de affaldstyper, de efter planen skulle have indsamlet fra 1/7 2021.

Dispensation gives

Ud af de 88 kommuner, der har søgt dispensation, har 74 indtil videre fået den. De resterende er under behandling. Dispensationerne varierer i tid, men langt hovedparten af kommunerne har fået en ny frist frem til 31/12 2022.

Læs mere om kommunernes dispensationer bragt i WasteTech...