Meyersdeli

Meyers klar med en ambitiøs bæredygtighedsstrategi

Stifter Claus Meyer og topchef Jesper Uggerhøj vil langtidssikre madvirksomheden Meyers med en ny og ambitiøs klima- og bæredygtighedsstrategi.

Bæredygtighed bliver ofte reduceret til én problematik eller dagsorden. Men virkeligheden er mere kompleks. En bæredygtig omstilling af vores fødevaresystemer handler om klima, men også om biodiversitet, havmiljø, rent grundvand og en række andre både miljømæssige og sociale parametre. 

Bæredygtighed i Meyers

Derfor kan Meyers publicere en ny bæredygtighedsstrategi, der ikke arbejder med én mærkesag, men derimod med bæredygtighed i et bredt, holistisk perspektiv og med ambitiøse initiativer i alle led af kæden. Samtidig har Meyers sat sig for at blive B Corp-certificeret som den første store fødevarevirksomhed i Norden.

Om bæredygtighedsstrategien

Med bæredygtighedsstrategien gør Meyers status og ser fremad ved at sætte klare mål og igangsætte initiativer i alle dele af virksomheden. Det gør de på baggrund af en omfattende kortlægning af deres klima og miljøaftryk udført i samarbejde med eksperter i livscyklusvurdering.

Læs strategien her

Find hele bæredygtighedsstrategien for Meyers ved at klikke nedenfor – den findes både i en kort udgave med oversigt over områder og mål, samt en længere udgave med uddybende tanker.