DrinkingWater Web.jpg

Plantebranchen: Det skal være ulovligt at markedsføre klimakreditter

Plantebranchen kalder på klare regler for at undgå greenwashing af fødevarer og henviser til, at Forbrugerombudsmanden i Sverige netop har slået hårdt ned på en  kampagne fra et større mejeriselskab om klimakreditter. Samme kampagne fik det blå stempel af Fødevarestyrelsen i Danmark. Forbrugerrådet Tænk finder den svenske afgørelse interessant.

Verden står midt i en historisk klimakrise, som er menneskeskabt. Alligevel mangler Danmark et klart regelsæt for greenwashing af fødevarer.

Plantebranchen er Europas største brancheorganisation for primært producenter af plantebaserede fødevarer.

Samme sag om greenwashing – to forskellige afgørelser

Danmark er bagefter fx Sverige med en klar fortolkning af  regler for kommunikation om klimagevinster. Her har Forbrugerombudsmanden netop slået hårdt ned på en kampagne fra et større mejeriselskab, som har markedsføret en række øko-produkter med: ’netto nul klimaaftryk’.

Mejeriselskabet baserer sin markedsføring på køb af klimakreditter i den anden ende af verden, og Forbrugerombudsmanden i Sverige kalder kampagnen misvisende og vil have rettens afgørelse.

I Danmark er den tilsvarende  kampagne blevet indklaget af en række forbrugere og bl.a. Margarineforeningen for greenwashing, men de danske fødevaremyndigheder blåstemplede  mejeriselskabets kampagne.

Forbrugerrådet Tænk og Noah har efterfølgende påklaget Fødevarestyrelsens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Plantebranchen opfordrer til - akkurat som Forbrugerrådet Tænk – at Fødevareministeren byder ind til fornyet samarbejde om retningslinjer for klimakommunikation på fødevarer.

Fødevarerne vejer tungt i det klimamæssige regnskab. Maden tegner sig for 20-25 pct. af den menneskabte CO2, så der er en stor gevinst ved at mindske klimaaftrykket fra fødevarerne.