81ffeb050e472a9ba2eecd6207f4c6aad8363d3273f14496b0dcab8d08c98afe

Hvilke poser koster 4 kroner?

Fra 1. januar 2021 skal du betale minimum 4 kroner for en bærepose, og tynde plastikbæreposer bliver forbudt. Men hvilke poser er omfattet? Ny FAQ fra Miljøstyrelsen hjælper på vej.

Fra årsskiftet til 2021 skal du betale minimum 4 kroner for en bærepose i butikkerne uanset hvilken størrelse, den har, eller hvad den er fremstillet af. Og du kan ikke længere få de tynde plastikbæreposer til fx pizzaæskerne. De tynde knitreposer af plastik kan typisk ikke bruges mere end en eller to gange, og det er en dårlig udnyttelse af ressourcerne.  

FAQ fra Miljøstyrelsen

I forbindelse med loven er der opstået en række spørgsmål om, hvad der er omfattet og hvordan kravet skal håndteres. Miljøstyrelsen har derfor udarbejdet en FAQ med svar på det mest relevante spørgsmål. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Særlig relevant for spisesteder med takeaway

Disse spørgsmål og svar er særlig relevante for spisesteder med takeaway: 

Det er tilladt at udlevere papirbæreposer uden hank gratis og mod betaling. Baggrunden er, at bæreposer uden hank af andre materialer end plastik (f.eks. papir) er hverken omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 51 a eller emballagebekendtgørelsens § 12.

Hvis den udleverede papirbærepose er uden hank, vil den kunne udleveres gratis eller mod betaling. Hvis papirbæreposen er med hank, vil den ikke kunne udleveres gratis, jf. miljøbeskyttelseslovens § 51 a, stk. 1. Udlevering vil forudsætte, at der opkræves en minimumspris på 4 kr. pr. bærepose, jf. emballagebekendtgørelsens § 12.

Nej. Det skal være tydeligt for køberen, at han har betalt for en bærepose. Minimumsprisen kan derfor ikke indregnes i en samlet pris for en madmenu, hvis det derved bliver skjult for køberen, at han har betalt for bæreposen.

I forlængelse af ovenstående skal det bemærkes, at det er intentionen med reglerne, at køberen aktivt skal tage stilling til sit behov for en bærepose, herunder om den skal fravælges.

Ja. For de bæreposer, der er underlagt en minimumspris, skal der opkræves minimum 4 kr. pr. pose. Det betyder, at hvis der f.eks. i et supermarked udleveres tre plastikbæreposer med hank, der er tykkere end 30 mikrometer, skal der som minimum opkræves tre gange 4 kr.

Papirsposer med hank, som ses på billedet, er som det er nu også omfattet af reglerne.