fly1

CO2-vejledning ved transport af fødevarer

Generelt udgør transporten under 10 pct. af en fødevares klimabelastning. Den største udledning kommer fra selve dyrkningen. Så dansk og importeret frugt har næsten den samme udledning.

Udenlandske æbler har fx et CO2-aftryk på 0,5 kg CO2 pr. kg, mens danske æbler har 0,4 kg CO2 pr. kg. Det viser tal fra den grønne tænketank CONCITO (2019).

Frugt og grønt transporteret med skib og lastbil, har lavere belastning end fly. Det er kun ganske få fødevarer som friske blåbær, der bliver transporteret med fly fra Chile i vinterhalvåret.

I langt de fleste tilfælde vil den største belastning fra transporten ske, når varen køres til din virksomhed.

Læs mere i GREETSTHEFOOD her