gmo

Hvad er genteknologi egentlig?

GMO er en forkortelse for Genetisk Modificeret Organisme

Genmodificering kaldes også gensplejsning, og betyder, at man ændrer på generne – altså organismens dna.

Produkter genmodificeres typisk for at overføre en positiv egenskab ved én organisme til en anden organisme.

Med GMO-afgrøder kan der fremstilles planter og afgrøder, der opfylder helt særlige behov, f.eks. planter, der er resistente over for nogle bestemte bakterier, tørke osv.

Læs mere i GREETSTHEFOOD her