1684486801544

Restauranter har bæredygtighed på menuen

I HORESTAs nye medlemsundersøgelse svarer størstedelen af virksomhederne, at de har forskellige bæredygtigheds- og ESG-fokuserede initiativer.

Dermed er restauranterne med til at løfte den grønne omstilling.

Hele 91 procent af restauranterne med en lønsum på over ti millioner kroner har svaret, at de i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad arbejder med bæredygtig håndtering af affald og reducering af madspild.

Samtidig har henholdsvis 82 og 73 procent af de store restauranter initiativer, der skal sikre god medarbejdertrivsel og mere ligestilling. For de mindre restauranter er tallene henholdsvis 56 og 47 procent.

“Tallene er et udtryk for, at bæredygtighed og ESG er et fokusområde i branchen. Rigtig mange virksomheder arbejder aktivt for at bidrage til den grønne omstilling og for at skabe bedre trivsel blandt medarbejderne. Det fantastisk at se, at den grønne dagsorden er på menuen hos så mange restauranter,” siger Jeppe Møller-Herskind, som er kommerciel direktør i HORESTA.