DTU Fødevareinstitut har udarbejdet en rapport, der primært kigger på husholdninger, men lignende råd kan bruges i forbindelse med mad i storkøkkener.

Klimabelastningen fra danskernes fødevareforbrug kan reduceres ved et bevidst fødevarevalg, ved at minimere fødevarespild og ved en mere bæredygtig fødevareproduktion i bl.a. landbruget.

Konklusioner fra rapporten

 • Økologiske fødevarer giver en miljømæssig gevinst, men økologiske fødevarer udleder ikke nødvendigvis mindre CO2, da økologisk landbrug giver mindre udbytte pr. hektar. Til gengæld vil økologiske fødevarer have gavnlig effekt på andre miljøparametre.

 • Beregningerne viser, at en kost, der følger fødevarestyrelsens kostråd og yderligere klimaoptimeres, kan reducere klimaaftrykket med 23 % i forhold til den gennemsnitlige, nuværende kost inkl. drikkevarer.

 • Begrænsning af madspild har en stor positiv effekt på klimabelastningen. Det samlede madspild i husholdningerne vurderes til at ligge på ca. 20 %.

 • Der kan være en potentiel synergi mellem målet om en sundere kost og målet om et reduceret klimaaftryk.

 • Frugt, grønt, kornprodukter og kartofler, som ifølge kostrådene bør udgøre langt den største del af kosten, ligger lavt i klimabelastning, mens kød og ost generelt ligger højt.

 • Også planteolierne, som ifølge kostrådene bør erstatte smør og de hårde margariner, ligger generelt lavt i klimaaftryk.

 • Nydelsesmidler som søde og alkoholiske drikke, slik og kager, bør iflg. kostrådene reduceres, da det har et middelhøjt klimaaftryk.

 • Hvis man udskifter andet kød med fisk og køber bevidst, så vil man nedsætte CO2 påvirkningen ganske betragteligt

 • Ved yderligere at vælge fødevarer med et lavt klimaaftryk inden for de enkelte fødevaregrupper kan klimabelastningen fra fødevareforbruget reduceres betragteligt samtidig med, at kosten kan ændres i retning af lavere fedtindhold og højere indhold af fibre.

Der er gode sammenhæng mellem de officielle kostråd og minimering af klimabelastningen.

TÆNK: Sådan spiser du mere klimavenligt

Maden, du spiser, belaster klimaet og bidrager til den globale opvarmning. Forbrugerbladet TÆNK har lavet forslag til hvordan maden bliver mere klimavenlig.Spis mindre kød

 • Kød har et højt klimaaftryk i forhold til frugt og grønt

 • Oksekød og lammekød har en særlig stor klimabelastning, fordi dyrene er drøvtyggere

 • Kyllingekød og andet lyst kød har et klimaaftryk, der på en fjerdedel af oksekøds klimaaftryk.

Spis masser af frugt og grønt

 • Grøntsager er den type mad, der belaster klimaet mindst. Særligt grove grøntsager som rodfrugter har et lavt klimaaftryk

 • Spis sæsonens grøntsager, så mindskes energiforbruget til opbevaring på køl og frys og transport

 • Frugt har generelt også et lavt klimaaftryk.

 Spis bælgfrugter

 • Bønner, ærter, linser og andre bælgfrugter er en god kilde til protein, og deres klimabelastning er næsten 50 gange lavere end oksekøds.

 Spis mere fisk

 • Fisk og skaldyr har et lavere klimaaftryk end kød, så derfor er det en god ide at vælge fisk frem for kød. Forskellige typer af fisk har dog forskellig klimapåvirkning.

 • Sild og muslinger har for eksempel et lavt klimaaftryk, mens klimaaftrykket er højere for rejer og fladfisk.

 Spis kartofler, pasta og groft brød

 • Ris belaster klimaet mere end kartofler, pasta og fuldkornsbrød, fordi ris ofte bliver dyrket på oversvømmede arealer, hvor der bliver frigivet meget drivhusgas

 • Kartofler har et klimaaftryk, der er 12 gange lavere end for ris

 • Pasta har et klimaaftryk, der er 4 gange lavere end for ris.

 Drik vand fra hanen

 • Vand på flaske har et klimaaftryk, der er over 35 gange større, end vand tappet af vandhanen. Det skyldes især, at der er brugt energi på produktionen af plastikflasken og distributionen af vandet.