Madlavning.jpg

Ministeren etablerer ny tænketank for bekæmpelse af madspild

Få dage før HORESTA med flere lancerer en madspildskampagne rettet mod professionelle køkkener, sætter miljø- og fødevareminister gang i en tænketank for madspild.

”Hvis vi gerne vil gøre noget godt for vores miljø og vores begrænsede ressourcer, er nedbringelse af madspild og fødevaretab et rigtig godt sted at starte. Det er afgørende, at vi bliver klogere på effekten af de tiltag, vi sætter i gang, og at vi adresserer madspild og fødevaretab i hele værdikæden fra jord til bord. Jeg vil derfor arbejde på at etablere en tænketank, som skal sikre et tæt samarbejde mellem de bedste kræfter på området”, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Det kommende samarbejde skal samle virksomheder, myndigheder og forskere i en tænketank, der vil kunne rådgive, selv foreslå initiativer, indsamle viden samt se på, hvordan nye indtjeningsmuligheder, forretningsmodeller og tekniske løsninger for reduktion af madspild og fødevaretab kan være en fordel for alle aktører. Helt afgørende er det også, at civilsamfundet engageres bredt i dagsordenen.

HORESTA er inviteret til opstartsmødet for det nye samarbejde.